Anbi

 

Doelstelling: “HET BEHOUD VAN CULTUUR EN NATUUR DOOR VERSPREIDEN VAN KENNIS”.

 

Het bevorderen en ondersteunen van de restauratie en het behoud van het kerkgebouw van de Hervormde kerk (inclusief toren). Het bevorderen en stimuleren van cultuuruitingen en natuurbehoud t.b.v. de plaatselijke bevolking van alle gezindten te Wier en omgeving.

Naam: Stichting Freonen Terp en Tsjerke Wier / Stichting Vrienden Terp en Kerk Wier

Fiscaalnummer / RSIN   : 821658049

K.v.K. nummer                 : 01169119

Website                              : www.ioannistheatertsjerkewier.nl

Email adres                        : s.sevenster@hetnet.nl

Adres                                   : Beintenwei 1, 9047 VL Minnertsga.  Tel.nr. 0518-471123

 

Bestuurssamenstelling                :

Voorzitter                           : M.E. Helderman, Lautawei 10, 9043 VP Wier

Secretaresse                     : S. Sevenster- de Jong, Beintenwei 1, 9047 VL Minnertsga

Penningmeester             : I. Nieuwenhuizen- v.d. Velde, Tsjerkepaed 19, 9043 VN Wier

 

Beloningsbeleid               : geen. Wij krijgen geen vergoeding, alles gaat op vrijwillige basis.

Beleidsplan                        : het open stellen / houden van het cultureel historisch kerkgebouw voor de                       gemeenschap in de vorm van een kleinkunst podium onder de naam van Ioannis Theater Tsjerke Wier.

Uitgeoefende activiteiten: optredens van diverse artiesten, koren, teambuildings dagen, trouwerijen,      wintermarkten, gedichtenmiddagen, exposities lezingen, etc.

 

Financiële verantwoording:

 01-01-2015                        31-12-2015

Bank                                     €  3009,16                          €     267,02

Kasboek                              €     943,12                         €   3100,61

Spaarrekening                  € 44848,76                         € 41141,20

 

Dit laatste bedrag heeft een bestemmingreserve t.b.v. een orgelfonds, bijdrage plan Lautastate Park, het huren van artiesten.

 

Tsjerke Wier