Anbi

Doelstelling: “HET BEHOUD VAN CULTUUR EN NATUUR DOOR VERSPREIDEN VAN KENNIS”.

Het bevorderen en ondersteunen van de restauratie en het behoud van het kerkgebouw van de Hervormde kerk (inclusief toren). Het bevorderen en stimuleren van cultuuruitingen en natuurbehoud t.b.v. de plaatselijke bevolking van alle gezindten te Wier en omgeving.

Naam: Stichting Freonen Terp en Tsjerke Wier / Stichting Vrienden Terp en Kerk Wier
Fiscaalnummer / RSIN : 821658049
K.v.K. nummer : 01169119
Website: www.ioannistheatertsjerkewier.nl
Email adres: s.sevenster@hetnet.nl
Adres: Beintenwei 1, 9047 VL Minnertsga. Tel.nr. 0518-471123
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: M.E. Helderman, Lautawei 10, 9043 VP Wier
Secretaresse: S. Sevenster- de Jong, Beintenwei 1, 9047 VL Minnertsga
Penningmeester: I. Nieuwenhuizen- v.d. Velde, Tsjerkepaed 19, 9043 VN Wier
Beloningsbeleid : geen. Wij krijgen geen vergoeding, alles gaat op vrijwillige basis.
Beleidsplan : het open stellen / houden van het cultureel historisch kerkgebouw voor de gemeenschap in de vorm van een kleinkunst podium onder de naam van Ioannis Theater Tsjerke Wier.
Uitgeoefende activiteiten: optredens van diverse artiesten, koren, team buildings dagen, trouwerijen, wintermarkten, gedichtenmiddagen, exposities, lezingen, etc.
-Het herinrichten en ontwikkelen van de Lautatún met als thema’s natuur, nachttuin en astronomie

FINANCIELE VERANTWOORDING 2019

Saldo bank 1-1-2019

Giften
Stortingsapparaat
Oranjefonds
S.A.F.T jubileumgift
Gem.Waadhoeke
Woningst. NW Fryslân
Overschr. van spaarrekening
Totaal (bij)

_______________________________________
Kosten bank
Afdracht SAFT
Energierekening
Kosten i.v.m. horeca aankopen,
en kleine reparaties
Gage artiesten
Overschrijving naar spaarrek.
Lautatún
totaal (af)

saldo bank 31-12-2019

€    1299,00
€    6301,25
€       150,00
€       500,00
€       500,00
€       300,00
€     1000,00
.
.
.
._____________
€       119,37
€        500,00
€      2082,79
.
€      1975,68
€      1150,00
€       2500,00
€         331,14

 €      705,88

.
.
.
.
.
.
.
€    10.050,25
——————-
€     10.756,13

.
.
.
.
.
.
.
.
€     8658,98
——————–
€      2097,15

Saldo kasboek 1-1-2019

Entree
Koffie, thee,   etc
Huur
Totaal (bij)

Gage artiesten
Overschrijving naar bank
Onkosten horeca en kleine reparaties
Totaal (af)

saldo kasboek 31-12-2019

€    8.568,00
€    1.905,05
€       175,00
.
.
.
.
€      48.14,00
€      2.700,00
€          880,32

 €      690,25

.
.
.
€    10.648,05
———————
€     11.228,30
.
.
.
.
€     8.394,32
——————
€   2943,98

Saldo spaarrekening 1-1-2019
Storting op spaarekening
opname  van rekening
Totaal (bij)

Saldo spaarrekening 31-12-2019


.
€      2503,50
— €   1000,00
 €   35.538,58
.

€       1.503,50
———————-
€     37.042,08


Bij het tabblad  Mourre fan Gloarje  is een overzicht van de optredens
van de afgelopen jaren.

Tsjerke Wier