Boek fan Wier

In 2017 is het indrukwekkende geschiedenisboek WIER verschenen.       
Geschreven door Simy Sevenster- de Jong, haar wieg stond in Wier.
Gebonden door boekbinderij Wytze Fopma te Wier.
Het boek behelst de hele geschiedenis van het zeer oude dorp Wier.
De imposante uitgave behelst 510 pagina’s.  De bijlage, met kadastrale kaart van het voormalige Waterschap Lauta en beschrijving van alle huizen t/m 2017, is 102 bladzijden.
Geschreven in het Fries, zal het ook voor anderstaligen niet zo bezwaarlijk zijn om erin te neuzen.
Het boek wordt nog steeds tegen kostprijs aangeboden, te weten: € 40,-
Te bevragen bij Simy Sevenster, Beintenwei 1  9047VL Minnertsga
Tel. 0518-471123    E: s.sevenster@hetnet.nl


Wier is it en Wier sil it bliuwe