24
nov
15:00 to 17:00
24-11-19

De vier jaargetijden – Alles over de natuur door Jacob Bijlsma
Jacob Bijlsma is een bekende persoon in de Wâlden. Hij tuiniert, fotografeert en organiseerde in het verleden rondleidingen door de natuur. Nu geniet hij gewoon volop van de natuur in de buurt. Hij vertelt op zijn eigen enthousiaste manier hoe de natuur in elkaar zit. Tijdens zijn verhaal komen de bezoekers er achter dat de natuur heel veel te bieden heeft. En Jacob kan het (bijna) allemaal vertellen. Dat er over de wereld verspreid 8600 soorten vogels zijn, maar dat daarvan in Nederland niet meer dan zo’n 500 soorten leven. Waarom zingen vogels? Om een partner te lokken, indruk te maken en territorium af te bakenen. Vogels voelen zich thuis in een bepaalde biotoop. Bos, wad, grasland of moeras trekken hun eigen vogelsoorten. Jacob laat ook allerlei geluiden horen. De zingende merels op het topje van het dak in het voorjaar zullen voor de meesten bekend zijn, maar bij het zingen van een nachtegaal wordt het al een stuk lastiger….….
Uit het al of niet voorkomen van wilde planten kun je de samenstelling van de bodem herleiden, de ene soort groeit in brak water, de andere juist helemaal niet. De ene plant houdt van kalkrijke grond, een andere gedijt alleen in zure grond. Er zijn windbloemen, die worden bestoven door de wind en insectenbloemen.
‘Waar zijn libellen in de winter?’ vraagt Jacob. Die zijn er niet! Libellen paren in het voorjaar, het vrouwtje zoekt daarna het water op, boort een gaatje in een waterplant en legt eitjes. Vervolgens gaan de volwassen libellen dood. In het voorjaar komen de eitjes uit door warmte en het verhaal begint opnieuw.
De natuur zit prachtig in elkaar. Als voorbeeld noemt Jacob de bloemen van de smeerwortel, die slecht toegankelijk zijn voor insecten. De insecten lossen dat op door er een gaatje in te boren om zo toch bij de nectar te komen.
Met prachtige foto’s die hij vooral zelf maakt, van lente tot winter, verluchtigt Jacob zijn enthousiaste verhalen.
Elk seizoen heeft zijn eigen charme. Het publiek kan een hoop over de natuur en haar seizoenen leren deze avond, maar kan er vooral van genieten.

De vier jaargetijden – Jacob Bijlsma
Zondag 24 november 2019 om 15:00 uur
Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 3a, Wier
Entree € 10,00
Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123