Lauta Nachttún nij

De tuin bestaat uit de stroken grond met bosbeplanting rondom het voormalige state terrein Lauta. De ligging is aan de oostkant van Wier.
Het is het project Lautatún, een  initiatief van de stichting “Freonen fan Terp en Tsjerke” en ver. “Doarpsrounte Wier”, de eerste heeft de uitvoering op zich genomen. We hebben veel hulp gehad van gemeente Menaldumadeel en Staatbosbeheer en ondersteuning LBF. Daarnaast kregen we subsidies van oa de provincie, RABO bank en een aantal fondsen.

 Na een periode van vooral opruimen, schoonmaken en verbreden van de grachten is er  oa een schelpenpad aangelegd.

Bij de ontwikkeling zijn een paar kernthema’s die een hoofdrol spelen bij de verdere inrichting: Natuur en astronomie.
Voor dit laatste is er de relatie met het astronomisch uurwerk dat aan de muur van de kerkmuur hangt en uit historie komt naar voren dat ook de heren van Lauta actief belangstelling voor dit onderwerp hadden.

Nynke Rixt Juckema heeft in 2017 een ontwerp voor een poortje gemaakt met vleermuiskasten en nestgelegenheid voor vogels en dat is ook in dat jaar geplaatst .

Op haar initiatief is het idee “nachttuin” ontstaan. Vanaf die tijd is de naam : Lauta Nachttún.
Het bord aan de weg bevat een rvs binnenplaat die bij donker helder oplicht in de autolichten

In 2022 is ook weer na een ontwerp van NJR architect de stjerrebult ontworpen en gebouwd. De bult is beplant met insectvriendelijke planten, voor een deel uitegezocht en beplant door studenten van Aeres.

Op de bult is een grote instelbare sterrenschijf op een cortonstalen tafel met krukjes en omranding geplaatst.