Welkom

‘Ioannis’ met zijn 2 gezichten is de beschermheilige van de theaterkerk Wier. Hij laat u de lach en de traan beleven. Theater,muziek, cabaret ,exposities, toneel,  dans, verhalen,  gedichten,  trouwen, film,  locatie diner of u zoekt een ruimte voor een feest. Alles  is op deze unieke locatie met zijn bijzondere sfeer mogelijk. Bekijk de site voor de programma’s, achtergronden en andere informatie.

Een initiatief van T&T is het herinrichten en ontwikkelen van de Lauta Nachttún met als thema’s natuur, nachttuin en astronomie/logie. Wij organiseren natuur, nacht, sterrentochten etc. in de Lauta nachttún.

De Friese naam  Ioannis is ontleend aan de beschermheilige van de kerk Johannes de doper en de Romeinse god Janus (januskop) Ioannis is de beschermheilige van de theaterkerk uit Wier. Hij is degene die de theaterkerk weer tot leven heeft gebracht met zijn levenselixer die gemaakt is van laatste traan van verdriet over het verval van de 800 jaar oude kerk.

WP_20150524_002

Ioannis Theatertsjerke Wier is een onderdeel van de stichting “Freonen fan Terp & Tsjerke” Wier. Deze wordt geheel gerund door vrijwilligers. De kerk is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken.

 

========================================

 

=======================================================
.


In 2017 is het indrukwekkende geschiedenisboek WIER verschenen.       
Geschreven door Simy Sevenster- de Jong, haar wieg stond in Wier.
Gebonden door boekbinderij Wytze Fopma te Wier.
Het boek behelst de hele geschiedenis van het zeer oude dorp Wier.
De imposante uitgave behelst 510 pagina’s.  De bijlage, met kadastrale kaart van het voormalige Waterschap Lauta en beschrijving van alle huizen t/m 2017, is 102 bladzijden.
Geschreven in het Fries, zal het ook voor anderstaligen niet zo bezwaarlijk zijn om erin te neuzen.
Het boek wordt nog steeds tegen kostprijs aangeboden, te weten: € 40,-
Te bevragen bij Simy Sevenster, Beintenwei 1  9047VL Minnertsga
Tel. 0518-471123    E: s.sevenster@hetnet.nl
Wier is it en Wier sil it bliuwe