begroeiing 2014

33 -Abelen richting boerderij1 - abelen langs de weg naar de boerderij

 

2 - abelen vanaf ingang richting Gerniersdyk 3 -3Abelen richting boerderij

 

4 - Ingang terrein, hier moet parkeerplekje komen 5 - begroeiing ingang

 

6 - te kappen voor parkeerplek 7- begroeiing langs de zijkant 8 - doorkijk midden NO deel

 

9 - middendeel NO deel 10 - doorkijk NO deel vanaf eind 11 - zijkant begroeiing

 

12 - doorkijk NO deel vanaf eind 13 - inkijk ZO deel

 

14 - inkijk ZO deel 15 - begroeide inham tussenNO en ZO deel

16 -inham tussen NO Zo deel 17 - overgang NO ZO deel 18 - begin ZO deel 19 - middendeel ZO deel 20 - begroeiing zijkant ZO deel

21 - middendeel ZO deel 22 - midden ZO deel 23 - slootkant, moet geruimd voor hekkelpad

24 - ZW deel, plek voor sinnehuske 25 - ZW deel ,plek voor sinnehuske

 

27 - boomwal ZW deel
27 – boomwal ZW deel

27 - doorkijk ZW deel 28 -ZW deel achter de boerderij 29 - ZW deel begroeiing