Organisatie, doel en overige informatie

IoannisTheatertsjerke Wier is eigendom van de stichting Fryske Âlde Tsjerken. Het dagelijks beheer en gebruik wordt vezorgd door de stichting  “Freonen fan Terp en Tsjerke Wier” .

Doelstelling van de stichting bij oprichting was: Het bevorderen en ondersteunen van de restauratie en het behoud van het kerkgebouw van de Hervormde kerk (inclusief toren). Het bevorderen en stimuleren van cultuuruitingen en natuurbehoud t.b.v. de plaatselijke bevolking van alle gezindten te Wier en omgeving.

Het eerste deel, de restauratie is via de stichting Alde Fryske Tsjerken wel afgerond. De kerk is vervolgens ingericht als theaterkerkje met daarvoor benodigde voorzieningen

Met het tweede deel is de stichting nu aktief, in de theaterkerk zijn veel activiteiten, optredens met muziek , theater, lezingen,etc.
Met ontwikkeling van de Lauta Nachttún besteden we aandacht aan bewustwording van (nacht) natuur met astronomie en aandacht voor de historie van die plek.

Alle activiteiten van de stichting van de stichting worden gedaan op basis van vrijwilligheid.

De Theatertsjerke is ook zeer geschikt voor het houden van vergaderingen, familiefeesten, repetities, symposia, trainingen, workshops en diner op locatie.  Ook zijn er arrangementen op maat mogelijk.

De verhuur en de arrangementen willen we laagdrempelig houden zodat het voor iedereen toegankelijk is. Afhankelijk van het gebruik en de benodigde voorzieningen worden de verhuur tarieven vastgesteld. De verhuur kan per uur, dag of dagdeel.

Voor afspraken of informatie over een arrangement op maat of het huren van Ioannis Theatertsjerke Wier neem contact op :

Bezoekadres:    Ioannis Theatertsjerke Wier
Lautawei  3A.     9043 VP Wier

Postadres en secretariaat:  Simy Sevenster, Beintenwei 1, 9047VL, Minnertsga
e-mail: s.sevenster@hetnet.nl , tel 0518-471123  //06 85339604

Voorzitter: De heer M. Helderman 06-12996094

Penningmeester: Mevrouw I. Nieuwenhuizen
Ioannis Theatertsjerke Wier biedt drie podiums die elk afzonderlijk verlicht kunnen worden. Ook beschikt de Theatertsjerke over een professionele geluidsinstallatie met mengpaneel. 

De kerk biedt plaats aan circa 100 bezoekers.

Vrijwilligers:
vrijwilliger worden bij Ioannis Theatertsjerke Wier? Meld je aan bij s.sevenster 0518-471123 / s.sevenster@hetnet.nl.
Als vrijwilliger is het mogelijk om te klussen met het klusteam, geluid & licht te bedienen, mee te helpen in de horeca / bediening en ondersteuning van de organisatie.