Poarte

Vanaf 2016 is N.R Juckema betrokken bij Lauta. In het kader van haar ” Feel The Night “project heeft ze voorgesteld van de Lauta tún een Nachttún te maken. Dat is een nieuw en vrij uniek idee, de invulling moet deels nog bedacht worden.
Zij heeft een torentje ontworpen, dat komt te staan bij de ingang. De onderkant is een open staalconstructie met daarin aan weerskanten info panelen. De bovenkant is een gesloten huisje waarin aan de onderkant vleermuiskasten komen, bovenin is ruimte voor vogels. Het huisje is bespoten met een duurzame laag kurk.

 

INFO BORD NACHT TÚN

ONTWERP VLEERMUISTOREN

 

STALEN ONDERBOUW

SPUITEN VAN DE KURKLAAG

             

PERSPEX DOORZICHT LAUTASTATE

huisje bespoten met een kurklaag

    

 

         

    

 

     

      

Tsjerke Wier